Content optimalisatie website gemeente Stein

Structuur website gemeente Stein optimaliseren

De huidige website van de gemeente Stein is eind 2017 gerealiseerd. De structuur van de website helaas niet helemaal meer op orde. In overleg met de verschillende afdelingen wordt nu gekeken hoe we deze structuur kunnen verbeteren. 

Zoekresultaten en A-Z index finetunen

De A-Z index wordt op de website van de gemeente Stein erg veel gebruikt. Dat is overigens bij veel gemeenten waar ze een goede A-Z functionaliteit hebben. De kunst is om deze ook zo optimaal mogelijk in te richten. Heb je een onderwerp 'Geboorte en overlijden'? Zorg er dan ook voor dat dit onderwerp bereikbaar is via 'Overlijden en geboorte'. En omdat pagina's vaak in de navigatiestructuur meer dan één keer worden opgenomen krijg je vaak dubbelingen in de A-Z. Ook dat moet je voorkomen want dat is nogal verwarrend. Inmiddels is de A-Z sterk verbeterd. In 2021 gaan we dit nog verder aanpassen, ook aan de hand van een verbeterde structuur.

Ook de zoekfunctie kan beter ingericht worden. De gemeente Stein beschikt over een zoekfunctie die veel statistische informatie geeft. De zoekfunctie registreert op welke woorden gezocht wordt, waarbij inzicht wordt gegeven in de zoekwoorden waar geen resultaat op wordt gevonden. Aan de hand van deze informatie heb ik de zoekfunctie voor de meest bezochte pagina's al aangepast, maar dit gaan we nog verder verbeteren in 2021.

Die Rene, zeg hem maar dat ik hier blij van wordt :-). Fijn overzichtelijk zo.

Afbeeldingen voorzien van de juiste afmetingen

Een veel gemaakte fout is tegenwoordig het toevoegen van een afbeelding die niet de juiste afmetingen heeft. De reden is vaak tijdgebrek, maar om de kwaliteit van een website hoog te houden moet je afbeeldingen vantevoren op het juiste formaat maken. Als je bijvoorbeeld geen photoshop tot je beschikking hebt, zijn er ook gratis toepassingen. Persoonlijk vind ik dat elke webmaster/contentbeheerder over een goed fotobewerkingsprogramma moet beschikken, maar in de praktijk is dat lang niet altijd aan de orde. Ook bij de gemeente Stein staan nog een groot aantal afbeeldingen die niet in het juiste formaat op de website zijn geplaatst. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen verbeterd worden en daardoor de kwaliteit van de website.

Kom jij er ook niet aan toe om de website op een aantal punten te verbeteren? Neem contact met me op en dan kijken we samen waar ik kan helpen. Met een paar uur in de week voor een periode van een paar maanden is vaak al veel te verbeteren.

Details

De huidige website van de gemeente Stein dateert van eind 2021. Door veel wisselingen van medewerkers is de website inhoudelijk niet helemaal op orde. Ik ondersteun de gemeente een aantal uur per week om de structuur weer op de orde te krijgen, zoekfunctie en A-Z te optomaliseren, afbeeldingen op het juiste formaat te maken en later ook tekstueel verbeteringen voor te stellen.