Samenlevingsplatform Baarlo

Initiatief vanuit de samenleving

Het samenlevingsplatform Baarlo dat wij voor ogen hebben is ontstaan vanuit de behoefte van het Dorpsoverleg Baarlo (DO). Ons DO heeft een Dorpsontwikkelingsplan geschreven en er is nu veel behoefte aan communicatie. Een online platform helpt daarbij, de huidige website van het DO voldoet namelijk niet.

Samenwerking verenigingen

Vanuit de voetbalclub ben ik betrokken bij een project in ons dorp, waarbij verenigingen en stichtingen nadenken over samenwerking in de toekomst. Veel verenigingen hebben het op dit moment moeilijk en dat komt niet alleen door corona. Door meer te gaan samenwerken kunnen kleinere verenigingen blijven bestaan denken wij. Voetbalclub VV Baarlo is één van de grootste verenigingen in het dorp en wij zien onze eigen toekomst ook niet zo somber in. Daarom is het juist onze taak om mee te denken over bepaalde vormen van samenwerking. Een online samenlevingsplatform maakt ondersteunt ons daar natuurlijk bij.

Planning

Het idee voor een goed platform leeft al sinds begin 2018. Door omstandigheden is het er nooit van gekomen. Sinds eind 2020 heb ik samen met een aantal andere vrijwilligers in het dorp het initiatief genomen om dit project nu echt vorm te gaan geven. De eerste maanden hebben we vooral gebruikt voor het uitwerken van de ideeën en gesprekken met mensen in ons dorp. Ook is er overleg geweest met de wethouder en verantwoordelijk ambtenaar leefbaarheid van de gemeente Peel en Maas. Iedereen is erg enthousiast over de opzet zoals wij dit bedacht hebben. Vanuit mijn jarenlange expertise ben ik projectleider om het samenlevingsplatform ook echt van de grond te krijgen. We streven ernaar om het platform in het voorjaar van 2021 te lanceren.

Meer informatie

Ben jij benieuwd naar de opzet van het samenlevingsplatform Baarlo, lees meer achtergrondinformatie op de pagina samenlevingsplatform. Uiteindelijk is het platform ook in te zetten voor andere dorpen/wijken waar de behoefte speelt. Het platform maakt onderdeel uit van een compleet communicatieplan om het ‘merk Baarlo’ tot uiting te laten komen. Het platform moet er uiteindelijk voor zorgen dat inwoners en ondernemers trots zijn en blijven over ons dorp en dat bezoekers graag naar Baarlo komen.

Ik wil je ook graag persoonlijk te woord staan over het volledige idee en hoe het allemaal is ontstaan. Neem contact me me op via email, je mag me ook bellen/appen.

Details

  • Dorpsoverleg Baarlo

  • 01-11-2020 - heden

Opzetten van een online samenlevingsplatform voor Baarlo. Uiteindelijke doel is te komen tot één online omgeving voor ons dorp en af te stappen van de vele losstaande initiatieven die het dorp nu heeft.