Menuheader website gemeente Deurne

Klantcase website gemeente Deurne

Over het project nieuwe website gemeente Deurne heeft leverancier SIM uit Rotterdam onlangs een klantcase geschreven. Vanwege de positieve reacties die ook SIM heeft gekregen op het eindresultaat. Omdat ik als projectleider direct betrokken ben geweest en ook de meeste ideeën heb aangedragen heb ik een interview mogen doen over dit project en het resultaat.

SIMDrupal met maatwerk voor gemeente Deurne

De website van gemeente Deurne is gebouwd aan de hand van het Open Source CMS Drupal. SIM heeft hier nog een ‘eigen schil’ omheen gebouwd en levert het CMS onder de naam SIMDrupal. Ik moet zeggen dat het werken met Drupal goed bevalt. Het CMS is snel en gebruiksvriendelijk. In Deurne maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden van SIMDrupal, maar we hebben ook een stukje maatwerk laten ontwikkelen. Voor de homepage is een aparte template ontwikkeld en voor het menu en de zoekfunctie is ook een stukje maatwerk ontwikkeld.

Al met al is Deurne tevreden met het resultaat. Uitdaging is nu om de kwaliteit hoog te houden en het CMS ‘clean’. Ik ben nu bezig met het schrijven van een goed beheerplan. Het beheer van een website wordt doorgaans zwaar onderschat. Kwaliteit leveren kost nu eenmaal tijd, vooral bij gemeentelijke organisaties is die tijd er vaak niet. In Deurne begint men wel in te zien dat het belangrijk is om het beheer van de website goed te beleggen. We zijn er dus nog niet in Deurne, maar de eerste stappen zijn gezet.

Afbeelding met screenshots website gemeente Deurne gezien vanuit meerdere devices