Nieuwsheader certificaat Kern met Pit

Waardering eerste opzet samenlevingsplatform

Vorige week zaterdag, 22 januari 2021, mochten we vanuit team communicatie Dorpsoverleg Baarlo een certifcaat van ‘Kern met Pit’ ontvangen. Inclusief een bijbehorende cheque van € 1.000,-.

Een aantal jaar geleden is de behoefte ontstaan in Baarlo, het dorp waar ik woon, om een online omgeving op te zetten van waaruit het Dorpsoverleg (DO) zou kunnen communiceren. Vanuit mijn expertise heb ik aangegeven hier over mee te willen denken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een uitgebreide visie, die we met gemeente Peel en Maas besproken hebben.

Vol enthousiasme zijn we in 2021 gestart met de eerste opzet van een online samenlevingsplatform voor Baarlo. En met succes, vooral tijdens de zomerperiode toen we getroffen werden met hoog water werd de waarde van één platform voor ons dorp bevestigd. We konden toen goed communiceren en wisten de inwoners van Baarlo goed te bereiken.

De eerste opzet van het platform wordt nu ook gewaardeerd door diverse partijen. Op zaterdag 22 januari hebben we een certificaat en een cheque in ontvangst mogen nemen van Kern met Pit. Een mooie stimulans om het platform in 2022 verder uit te bouwen en nog meer bij de Baarlose samenleving bekend te laten worden. Een platform waar een uitgebreide visie achter zit, waar ik je graag iets meer over vertel als je interesse hebt.

Bekijk de eerste opzet maar eens, www.baarlo.info. Een platform waar we op dit moment veel nieuws delen, informatie over projecten en een start hebben gemaakt met de Baarlo gids. Een mooie basis om verder uit te bouwen.