Nieuwsheader_1920_900_toptakenwebsite

Nieuw visiedocument toptaken website

Het visiedocument over toptaken websites, getiteld ‘De kunst van het weglaten’ heb ik onlangs bijgewerkt. Dit naar aanleiding van de nieuwe toptaken website gemeente Deurne.

Visie toptaken website nog steeds goed bruikbaar

Na het project bij voormalig gemeente Vianen heb ik een document geschreven waarin ik de visie achter de website van Vianen beschreef. Het document heb ik in 2014 geschreven en regelmatig bijgewerkt. Het document is ook door veel vakcollega’s gebruikt als inspiratie. Daar heb ik het ook voor geschreven. Vianen is echter geen gemeente meer, het maakt onderdeel uit van de gemeente Vijfheerenlanden. De website van Vianen is dus niet meer actueel en de visie is alleen nog zichtbaar aan de hand van screenshots.

Visiedocument geactueliseerd aan de hand van website gemeente Deurne

In 2021 heb ik gemeente Deurne ondersteund bij een aanbesteding en vervolgens het ontwikkelen van een nieuwe website. Een toptaken website volgens de visie van ‘De kunst van het weglaten’, waarbij ik een aantal nieuwe inzichten heb toegepast. En alles binnen de mogelijkheden van het gebruikte CMS en de financiële middelen en tijd van alle betrokken medewerkers.

Het document is nog steeds gratis te downloaden als inspiratie. Op de website waar ik de visie beschrijf kun je het document downloaden.