Header afbeelding BeleefBoeken Baarlo

BeleefBoeken Baarlo

Het gevoel verwoorden via BeleefBoeken

Mijn woonplaats Baarlo (L) gaat op zoek naar een nieuwe identiteit. Ons dorp staat bij vele inwoners en bezoekers bekend als het Kastelendorp. Maar we vragen ons af of dit nog wel de juiste benaming is voor Baarlo. Een dorp met een zeer actief verenigingsleven en diverse jaarlijks terugkerende evenementen. Baarlo is dan ook veel meer als het dorp met 4 kastelen. En daarom zijn we een traject gestart om een nieuwe identiteit vast te stellen. Een nieuw ‘merk’ Baarlo. En dat doen we aan de hand van BeleefBoeken.

Uiteindelijke doel is een samenlevingsplatform

De input van de BeleefBoeken wordt gebruik voor een expositie die in april zal plaatsvinden. Daarna wordt een nieuw merk vastgesteld voor Baarlo, dat als uitgangspunt dient voor het te ontwikkelen online portaal. Een portaal dat gaat voorzien in een goede informatievoorziening, zelfredzaamheid van de samenleving en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Kortom, een samenlevingsplatform.

Covers BeleefBoeken

Volg het project

Volg het project via www.baarlo.info en/of via de Facebook pagina https://www.facebook.com/BeleefboekenBaarlo.